Programa Sant Josep 2023-2027

(Traducció automàtica disponible en castellà i altres idiomes)

Sant Josep de sa Talaia
Programa electoral 2023:


UN MUNICIPI PER VIURE-HI!!
A Ara Eivissa som un equip de gent disposada a treballar amb molta il·lusió per la nostra terra. Estimam el nostre municipi, els nostres pobles i la gent que els habita. Som gent treballadora, honesta i compromesa. Som gent valenta disposada a donar la cara perquè volem que totes i tots us sentiu
orgullosos del lloc on viviu. Perquè volem millorar l’entorn i ajudar tothom qui ho necessiti. Perquè volem oferir uns bons serveis públics. Perquè la cultura arribi a tothom. Perquè no es perdi la nostra identitat a la vegada que hem de ser capaços d’integrar tothom, vengui d’on vengui. Perquè volem millorar el present, sobretot per tenir un futur millor.

A continuació trobareu les nostres principals propostes:


 1. TERRITORI I ENTORN. ATURAREM EL CREIXEMENT URBANÍSTIC A SANT JOSEP i per això elaborarem un nou Pla General d’Ordenació Urbana que elimini les grans zones urbanitzables que encara queden per
  desenvolupar prop de la costa de ponent, en especial per Cala Tarida. Aquest document ha de centrar-se en la dotació d’espai per a serveis públics essencials, com ara residències per a majors,
  noves escoles, centres de dia, etc.
 2. CUIDAREM L’ENTORN I EL PAISATGE. El manteniment de l’entorn natural i del paisatge ha de ser l’altra gran prioritat de la planificació territorial i d’altres actuacions concretes. Hem de
  buscar aliats (pagesia, ramaders…) i fer plans de millora de l’entorn amb actuacions públiques i també amb el foment i les ajudes a les actuacions privades de recuperació de cultius,
  d’explotacions ramaderes o de gestió forestal.
 3. GESTIONAREM LES ÀREES PROTEGIDES DEL MUNICIPI. Elaborarem i implantarem plans per gestionar les àrees protegides del municipi. Participarem en la gestió d’aquelles que sí en tenen, en
  especial del Parc Natural de Ses Salines i la Reserva Natural des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent.
 4. UN MUNICIPI QUE TENGUI CURA DEL PARC NATURAL DE SES SALINES. Iniciarem el soterrament de totes les esteses aèries de dins el Parc Natural. Exigirem la convocatòria i participarem
  activament dels òrgans de gestió del Parc. Establirem aparcaments dissuasius a l’entrada i sistemes de llançadora des d’ells per poder limitar la circulació dels vehicles privats dins el
  Parc.
 5. VOLEM UNS POBLES I UNES PLATGES ACCESIBLES PER A TOTHOM, així que eliminarem totes les barreres arquitectòniques i adequarem els carrers més amplis amb línies guia per a persones amb baixa visió.
 6. FAREM UN BON MANTENIMENT DELS ESPAIS PÚBLICS URBANS.
  Els parcs infantils, les places, els carrers, les voreres… han d’estar ben nets i s’ha de procurar la ràpida reparació dels elements que es fan malbé, evitant la imatge de poca cura que malauradament és ben habitual.
 7. ORGANITZAREM UNA VERITABLE XARXA DE CARRILS-BICI. Els carrils per a bicicletes s’han de planificar i executar correctament.
  No es tracta de “pintar” carrils, sinó de construir-los, convertint-los en una alternativa realment útil al transport motoritzat.
 8. LA COSTA HA DE SER DE TOTHOM I PER A TOTHOM. Garantirem l’accés i l’obertura dels passos públics tradicionals a la costa.
 9. PODREM PASSEJAR PER TOTA COSTA DE LA BADIA, PERÒ NO LA DESTRUIREM. Recuperarem tota la costa des des Port des Torrent fins a Sant Antoni per poder passejar-hi, perquè estigui net i
  cuidat, però sense omplir-la de ciment.
 10. CONNECTAREM SANT JORDI AMB PLATJA D’EN BOSSA. S’han d’instal·lar els passos per sobre l’autovia que estaven compromesos, i s’ha de poder anar passejant o amb bicicleta fàcilment des del centre de Sant Jordi fins a la zona de Platja d’en Bossa.
 11. REDUÏREM LA PRESSIÓ QUE PATEIXEN ELS BARRIS PROPERS A L’AEROPORT. No pot ser que els vesins que viuen prop de l’aeroport hagin de patir una pressió constant de vehicles i
  circulació. S’hauran de donar alternatives i restringir les possibilitats d’aparcament, establint la vigilància necessària.
 12. ACONSEGUIREM AIGUA BONA PER A TOTHOM I TOT L’ANY. Seguirem millorant la xarxa de distribució d’aigua per arribar a tenir unes pèrdues mínimes. Això ens permetrà portar aigua
  dessalada a tot arreu durant tot l’any.
 13. EVITAREM ELS CONSUM EXCESSIUS D’AIGUA. L’aigua ha de tractar-se com un veritable recurs escàs i ha d’augmentar la vigilància sobre els possibles excessos de consum, en especial de
  la provinent dels aqüífers.
 14. POTENCIAREM L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES instal·lant panells fotovoltaics a tots els sostres dels edificis públics amb l’objectiu de convertir l’Ajuntament en autosuficient energèticament.
  Establirem l’obligatorietat d’incloure instal·lacions d’energies netes a totes les noves promocions, i promourem les ombres fotovoltaiques.
 15. UN MUNICIPI PER DORMIR-HI. Farem que es compleixi la normativa sobre soroll evitant les molèsties que pateixen els veïns, tant els que viuen prop d’establiments d’oci com controlant
  les festes il·legals a cases privades.
 16. MILLORAREM LA RECOLLIDA DE RESIDUS I LA NETEJA, I EVITAREM ELS ABOCAMENTS A QUALSEVOL LLOC, TAMBÉ AL VOLTANT DELS CONTENIDORS. No pot ser que les accions incíviques continuïn suposant una gran despesa per al municipi; ha d’augmentar-se la
  vigilància i aconseguir tenir uns pobles nets a la vegada que millora la gestió dels residus.
 17. HABITATGE I BENESTAR SOCIAL ACONSEGUIREM HABITATGE A PREU ASSEQUIBLE PER A LA
  NOSTRA GENT JOVE. Aquesta ha de ser una de les grans prioritats de qualsevol equip de govern. Hem de buscar mecanismes com ara borses de lloguers, rehabilitacions i reformes d’edificis
  existents, fomentar les cooperatives d’habitatge, etc.
 18. DONAREM SERVEI A LES PERSONES MÉS NECESSITADES i per això volem construir un Centre d’Acollida Municipal per a persones sense sostre, que passin una mala ratxa, que no puguin accedir temporalment a un lloguer o que hagin sofert un desnonament.
 19. PREMIAREM ELS PROPIETARIS RESPONSABLES I SOLIDARIS, bonificant l’IBI per qui vulgui llogar la seva propietat tot l’any a un preu regulat per l’Ajuntament.
 20. SEREM UN MUNICIPI EXEMPLAR EN DESPESA SOCIAL, així que augmentarem les ràtios de despesa i de personal professional en Serveis Socials Essencials del nostre municipi. Prioritzarem tots els tràmits i gestions administratives per tal que mai quedi cap servei per cobrir.
 21. LLENGUA, CULTURA, EDUCACIÓ I PATRIMONI. VOLEM VIURE PLENAMENT EN CATALÀ. La llengua catalana ha de recuperar els espais socials que ha anat perdent els darrers temps,
  i per això des de les institucions públiques he de donar exemple i hem de fer polítiques de promoció de l’ús de la nostra llengua, ajudant els centres educatius, realitzant activitats pròpies per a joves, bonificant l’IBI als comerços i restaurants que retolin i facin les cartes en català, etc.
 22. OBRIREM UN CENTRE CULTURAL A SANT JORDI. Sant Jordi no pot esperar més a tenir un espai digne per a la cultura. Cal accelerar totes les tramitacions, a la vegada que s’elabora el projecte per
  escurçar al màxim el temps fins a que sigui una realitat. No es poden perdre quatre anys més.
 23. L’EDUCACIÓ HA DE SER UNA PRIORITAT, i ha de ser pública, de qualitat i integradora. Col·laborarem amb les escoles i instituts, augmentarem les beques i millorarem la formació d’adults.
 24. RECOLZAREM LA CULTURA. Tothom ha de tenir accés a la cultura. Seguirem millorant les biblioteques, promocionarem les activitats culturals que es portin a terme al municipi i l’Ajuntament en patrocinarà aquelles que recuperin la nostra memòria i serveixin
  per mantenir la nostra identitat.
 25. MANTINDREM EL NOSTRE PATRIMONI. Actualitzarem els inventaris d’elements patrimonials del nostre patrimoni i en farem plans de recuperació i conservació.
 26. OBRIREM UN ESPAI DIGNE DE MEMÒRIA DE SES SALINES. S’ha de fer un espai per a la memòria de la història, la geografia, la natura i el patrimoni saliners. Estam perdent massa elements d’aquest
  espai i s’ha d’intervenir de forma urgent per preservar-los.
 27. GESTIÓ MUNICIPAL. VOLEM UN MUNICIPI PLENAMENT TRANSPARENT I PARTICIPATIU
  allunyat de qualsevol xarxa clientelar. Publicarem els acords de ple i donarem més publicitat a les convocatòries d’ajuts, subvencions, licitacions i períodes d’exposició pública dels projectes.
  Fomentarem la participació entre la població en general, i en especial entre els infants i els joves.
 28. PRIORITZAREM SEMPRE LA GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA DE TOTS ELS SERVEIS MUNICIPALS, com la gestió de residus o del subministrament d’aigua potable, entre d’altres. Evitarem recórrer constantment a la contractació d’empreses privades per oferir serveis que es podrien oferir des de l’estructura municipal.
 29. FACILITAREM EL PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS. L’Ajuntament ha de permetre el pagament fraccionat dels impostos.
 30. ECONOMIA I TEIXIT COMERCIAL LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA COM A EIX DINAMITZADOR DE LA SOCIETAT ha de ser una prioritat, i per això potenciarem, ajudarem i impulsarem, des de l’Ajuntament, totes aquelles activitats econòmiques innovadores o tradicionals que suposin deslligar-se del monocultiu turístic.
 31. PRIORITZAREM EL SECTOR PRIMARI. El paisatge tradicional és un espai productiu, però també és un element patrimonial i un generador de riquesa. I aquest paisatge només hi serà si es mantenen les activitats tradicionals, en especial l’agricultura i la ramaderia. L’Ajuntament ha d’estar al costat dels pagesos i ramaders del municipi, amb ajudes, promoció dels seus productes i facilitats per a la seua comercialització.
 32. AJUDAREM EL COMERÇ TRADICIONAL, amb estratègies de promoció pública i línies de subvencions específiques

Vols participar?

Som una formació transparent. Omplint aquest formulari rebràs tota la informació d’Ara Eivissa. També pots contactar amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Som una formació oberta. Omplint aquest formulari tindràs veu i vot a les assemblees i podràs participar del Grup del teu municipi. Si tens dubtes, contacta amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Ves al contingut