Condicions generals i Política de cookies

CONDICIONS D’ÚS:

La present WEB conté les principals condicions generals que regeix l’accés i l’ús, així com la privadesa dels usuaris en el lloc i servei online Ara Eivissa Correu electrònic de contacte: araeivissa@gmail.com

L’ús del lloc web o servei on-line respectiu implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada al moment en què l’usuari/a accedeixi al mateix. Al seu torn, l’usuari d’aquest lloc web ha de fer un ús adequat dels continguts publicats i dels serveis d’informació i comunicació prestats, i, en qualsevol cas, respondrà de la veracitat de les dades personals que pugui aportar en la seva utilització i podrà reproduir literalment els continguts propis publicats, sempre que se citi com a font el domini.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Polítiques de Privadesa en la versió publicada per Ara Eivissa, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Ara Eivissa ofereix a través del seu Site i entre uns altres s’obliga a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

INFORMACIÓ SOBRE

Ara Eivissa no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Ara Eivissa, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’Ara Eivissa, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle, tant a connectar-se a la Web d’Ara Eivissa, com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web d’Ara Eivissa./

VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que Ara Eivissa intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa; pel que no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que en cap cas impliquen relació alguna entri Ara Eivissa i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

Li informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació a la nostra web i prestar-li un millor servei. La informació continguda en les cookies facilita la navegació i fa possible que l’usuari visiti una pàgina web idòniament. Per obtenir més informació sobre les cookies i de com les utilitzem, per favor llegeixi la nostra Política de Cookies.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, podent modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix Ara Eivissa, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT

Ara Eivissa declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Ara Eivissa no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Ara Eivissa que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que Ara Eivissa realitza els seus millors esforços en evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Ara Eivissa, així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’Ara Eivissa.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, íconos, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’Ara Eivissa, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de Ara Eivissa.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos durs d’ordinadors, dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les quals pertanyen a les autoritzades per Ara Eivissa, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Ara Eivissa és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic, o qualsevol altre servei de missatgeria instantània.
Ara Eivissa, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin vessar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web d’Ara Eivissa al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s’entén que autoritzen a Ara Eivissa, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos dur d’ordinadors , dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a Ara Eivissa, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part d’Ara Eivissa.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, Ara Eivissa, queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris com aquests, amb tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per Ara Eivissa per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d’Ara Eivissa, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’Ara Eivissa. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’Ara Eivissa, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

Ara Eivissa no assumirà cap mena de responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites d’Ara Eivissa.

LEGISLACIÓ I JURISIDICCIÓ APLICABLE

La relació entre Ara Eivissa i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i Tribunals de Barcelona. Ara Eivissa perseguirà l’incompliment de les presents condicions legals així com qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc web exercint totes les accions legals que li puguin correspondre en dret.

Política de cookies

D’acord amb la normativa vigent, Ara Eivissa facilita als usuaris informació relativa a les ‘cookies’ que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les.

La web de Ara Eivissa utilitza “cookies” pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les “cookies” al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què és una ‘cookie’?

Les ‘cookies’ constitueixen una eina emprada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa, dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.

Com s’utilitzen les ‘cookies’ i quin tipus d’informació guarden?

Al navegar per la pàgina web Ara Eivissa, l’usuari està acceptant que es puguin instal.lar ‘cookies’ al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:
• Informació estadística de l’ús de la web.
• L’activitat que ha dut a terme l’usuari al web (pàgines vistes, cerques, etc.)
• Dades de connexió a les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.
• Les últimes cerques realitzades als serveis de la web

En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles.

Vols participar?

Som una formació transparent. Omplint aquest formulari rebràs tota la informació d’Ara Eivissa. També pots contactar amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Som una formació oberta. Omplint aquest formulari tindràs veu i vot a les assemblees i podràs participar del Grup del teu municipi. Si tens dubtes, contacta amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Skip to content