Roser Alenyar, candidata d'Ara Eivissa a l'alcaldia de Sant Antoni

Entrevista a Roser Alenyar, candidata a l’alcaldia de Sant Antoni

Roser Alenyar ha estat membre de diferents associacions des dels 18 anys i aportarà al municipi de Sant Antoni la seua experiència com a treballadora social experta en polítiques d’igualtat.

Quina valoració fa de la legislatura que acaba?

Bona en general, tenint en compte que al 2015 es va acabar a Sant Antoni amb 24 anys de batles del Partit Popular.

Què li retreu a l’equip de govern?

La manca de Política de creixement zero. No s’han creat consells sectorials o espais per a la participació ciutadana.

Díguim els principals problemes que afronta el seu municipi.

La regulació, el control i la vigilància del cicle de l’aigua serà l’eix fonamental de tota la política junt amb la del consum, per millorar el cicle del reciclatge de residus, la neteja i aconseguir la concienciació de més reutilització i no reciclatge.

Quina és la primera mesura que executarà si governa?

Faria efectiu el traspàs de sous del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, així com l’accès a la cartera bàsica de serveis socials junt amb la llei d’igualtat de dones i homes a Balears i la de garantir drets de les persones amb identitats i sexualitats diverses i contra la LGTBI fòbia.

Quins són els principals problemes del municipi? Quines mesures té pensades per aquests problemes?

Principalment, la neteja viària i de platges, aconseguint la implicació de tothom, perquè hauria de crear-se una brigada per conscienciar o fer campanyes cíviques al municipi. També eliminar barreres arquitectòniques amb foment accessibilitat universal en edificis públics, platges, comerços, reserva de places per persones amb mobilitat reduïda, ampliant la possibilitat de cedir espais públics a persones que han patit un accident o tenen dificultats de mobilitat de forma temporal. S’ha d’Abordar la manca de connexions de transport públic entre els nuclis del municipi, mitjançant convenis amb les diferents empreses per aprofitar les rutes existents. Una altra possible solució que estudiarem és la promoció de projectes veïnals per compartir el cotxe, a més d’implantar ajuts a la compra, no només per cotxes, sinó també d’altres mitjans amb certificació de zero emissions.

Amb quins partits pactaria per formar govern? Té línies vermelles?

No donarem suport a qui representa involució ni a cap partit que vagi en contra de la ciutadania per beneficiar determinats interessos.

Per què l’han de votar els ciutadans?

Presentam una llista de gent valenta que té els peus a terra. Ens hem ficat en política per millorar les coses i fer de Sant Antoni un municipi acollidor i referent en sostenibilitat i preservació de la nostra cultura i el nostre litoral.

Quines mesures preveu per facilitar l’accés al lloguer i a la compra de vivenda?

La bonificació de l’IBI a propietàries solidàries i responsables, cercant formes d’accés a l’habitatge: cedint espais a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, la creació d’una borsa de pisos buits i conveniar lloguers socials o avals per lloguers anuals. També la construcció d’habitatges de protecció oficial

I en matèria de transport i mobilitat?

Fer complir la llei d’accessibilitat universal amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques. La promoció dels carrils bicis amb regulació dels vehicles de nova tecnologia. La millora transport públic dins el municipi, connectar nuclis urbans i aprofitar flota existent de les diferents empreses per compartir parades.

 

Entrevista extreta de Noudiari.es

Vols participar?

Som una formació transparent. Omplint aquest formulari rebràs tota la informació d’Ara Eivissa. També pots contactar amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Som una formació oberta. Omplint aquest formulari tindràs veu i vot a les assemblees i podràs participar del Grup del teu municipi. Si tens dubtes, contacta amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Skip to content