Comunicat conjunt de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa i Gent per Formentera sobre el sector cultural

A hores d’ara ja podem afirmar que la cultura ha estat un dels sectors més perjudicats per la pandèmia de la covid-19 i les conseqüències que ha comportat. El trasbals que hem patit com a societat també ha afectat a les nostres pautes de consum cultural. Tanmateix, sabem que la cultura, en totes les seves expressions, és un servei essencial i imprescindible que ens fa avançar personalment i com a societat.

És per això que MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera i Ara Eivissa, com a partits que tenim com a àmbit d’actuació exclusiu cadascuna de les nostres illes, volem posar el focus sobre la situació especialment greu que pateixen associacions, creadors, professionals autònoms i empreses del sector. Un sector que ha vist com pràcticament desapareixia l’activitat econòmica i no existeixen encara previsions que quan podrem tornar a una situació anterior a la covid-19.

Els quatre partits signants afirmam que l’àmbit local i insular (ajuntaments i consells) és on el nostre sistema cultural desenvolupa majoritàriament la seva activitat. La importància de les institucions més properes s’ha vist més encara durant el confinament perquè els ajuntaments i els consells insulars han estat les institucions que han donat continuïtat a l’activitat cultural i, en bona mesura, han acompanyat associacions, professionals i empreses en aquesta situació difícil.

Sabem que venen temps de canvis i de dificultat, però això no pot ser una excusa perquè el sector cultural pateixi una profunda precarització com va ocórrer després de la crisi econòmica de 2008:

Per això MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera i Ara Eivissa feim les següents reivindicacions:

1. Consideram imprescindible que qualsevol mesura cultural sorgida del Govern d’Espanya pugui ser adaptada a la realitat insular per part de les nostres institucions d’autogovern.

2. Reivindicam el sector cultural com un sector econòmic essencial i estratègic per a la diversificació que acabi amb el monocultiu turístic, una necessitat que ara més que mai ha esdevingut imprescindible.

3. Reclamam al Govern d’Espanya que adapti l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a la situació de dificultat que viu el sector cultural

4. Denunciam una quota d’autònoms excessivament elevada en el sector cultural, més encara quan la seva activitat econòmica ha gairebé desaparegut, i per això demanam al Govern d’Espanya una reducció adaptada a les noves circumstàncies.

5. Reclamam ajudes específiques per part de l’Estat i/o del Govern de les Illes Balears per aquells autònoms temporals (que no estaven donats d’alta en el moment de l’inici de l’estat d’alarma) i que són moltes persones al sector cultural i que no poden optar a les altres ajudes per a autònoms.

6. Sol·licitam al Govern d’Espanya que es mantenguin els Expedients de Regulació Temporals de l’Ocupació (ERTOs) en el sector cultural i defensam que són el millor instrument per a poder reincorporar els treballadors quan la millora de les condicions sanitàries ho permeti.

7. Demanam al Govern d’Espanya poder emprar tots els fons propis dels ajuntaments i els consells insulars també al sector cultural perquè és un sector econòmic que consideram essencial.

8. Pensam que el suport a la creació hauria de ser una prioritat de totes les administracions amb competències, especialment aquelles que disposen de més capacitat de despesa.

9. Creim que és del tot necessari el desenvolupament de l’Estatut de l’Artista amb un reglament que permeti adaptar-se a la realitat insular.

10. Si bé consideram majoritàriament positiu el pla del Govern de les Illes Balears, volem més concreció i unes mesures en contingut que preservi les competències que tenen els consells insulars en matèria de cultura.

El sector de la cultura de les nostres illes necessita sentir aprop el paper de les institucions d’autogovern més properes per poder superar la situació econòmicament difícil que viuen a causa de la pandèmia de la covid-19. MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera i Ara Eivissa ens comprometem a ser ferms en aquestes reivindicacions i, els equips de govern de què formam part, a dur a terme polítiques per aconseguir un sector cultural enfortit, al qual puguin arribar recursos públics i amb possibilitats d’incidir socialment en la situació postcovid-19.

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera i Ara Eivissa

Vols participar?

Som una formació transparent. Omplint aquest formulari rebràs tota la informació d’Ara Eivissa. També pots contactar amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Som una formació oberta. Omplint aquest formulari tindràs veu i vot a les assemblees i podràs participar del Grup del teu municipi. Si tens dubtes, contacta amb nosaltres a araeivissa@gmail.com

Ves al contingut